ข่าว AEC

ขอนแก่นทุ่มงบยกเครื่องท่าอากาศยาน

advertisement

จังหวัดขอนแก่นเตรียมทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาทปรับโฉมท่าอากาศยาน เร่งยกระดับสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สายการบินไทย-ต่างประเทศ เปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงภูมิภาค-ประเทศเพื่อนบ้าน  อาทิ สายการบินแอร์เอเชีย-นกแอร์ ชิงเปิดเที่ยวบินใหม่เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ภูเก็ต-ขอนแก่นสิ้นปีนี้ ขณะที่สายการบินเวียดนาม-จีน เตรียมเปิดเที่ยวบินเชื่อมการค้าการลงทุนภาคอีสาน โดยจังหวัดขอนแก่นจะทุ่มงบลงทุนกว่า 175 ล้านบาท ปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยแบ่งเป็นงบประมาณปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร 20 ล้านบาท สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเป็น 2,000 คน/วัน จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน/วัน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสนามบินขอนแก่นเป็นสนามบินนานาชาติรองรับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ พร้อมทั้งจะวางระบบอุปกรณ์ภายในสนามบินใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรันเวย์เพื่อรองรับธุรกิจการบินที่จะขยายตัวตามการขยายตัวของเมือง (ประชาชาติธุรกิจ)

เครดิต AEC Monitor

Share it now!

20 เรื่องล่าสุด

บทความทั้งหมดในเว็บไซต์ AECWeekly.com เป็นบทความอันมีลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า เผยแพร่เพื่อความรู้ และกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาจาก AECWeekly.com ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ บทความที่เสนอแนะความคิดเห็น เป็นเพียงข้อเสนอแนะส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ